To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Aktywna Grupa Twórców – działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Głównym założeniem działalności jest wspólne tworzenie, promocja grupy poprzez umożliwienie wystaw, zbiorowych czy indywidualnych, współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi,  udział w konkursach oraz wspólne tworzenie prac malarskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych w Polsce i poza jej granicami. Opiekunem grupy jest Pani Małgorzata Monika Twardowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

Balet - zajęcia odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli oraz w Domach Ludowych na terenie gminy.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Chór Męski „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej uświetnia swoimi występami uroczystości kościelne jak i ważne uroczystości odbywające się w Gminie Głogów Małopolski oraz na terenie Województwa Podkarpackiego. Swój program artystyczny prezentował na wielu festiwalach, konkursach i przeglądach.

Dziecięca Grupa Teatralna „Kolonia pasikoników” - To nasza najmłodsza grupa teatralna, do której zapisały się zdolne dzieciaki uczęszczające do SP w Głogowie Młp. Opiekunem Grupy jest Piotr Grygiel. Próby odbywają się w MGDK.