Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Aktywna Grupa Twórców – działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Głównym założeniem działalności jest wspólne tworzenie, promocja grupy poprzez umożliwienie wystaw, zbiorowych czy indywidualnych, współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi,  udział w konkursach oraz wspólne tworzenie prac malarskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych w Polsce i poza jej granicami. Opiekunem grupy jest Pani Małgorzata Monika Twardowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

 

Zajęcia, które odbywały się w pracowni plastycznej MGDK, opierały się nie tylko o wymianę doświadczeń pomiędzy członkami grupy, z czasem głogowscy artyści zaczęli spotykać się z profesjonalistami, wśród których byli: Krzysztof Brzuzan, Andrzej Korzec, Piotr Rędziniak, Lesław Kuchniak i Piotr Kida.

 

W spotkaniach udział bierze coraz więcej osób, które chciały i nadal chcą aktywnie wspólnie działać. Głównym założeniem grupy jest tworzenie, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi ludźmi, grupami i instytucjami. Grupa zrzesza ludzi, którzy swoim zaangażowaniem udowadniają, jak potrzebne są tego typu inicjatywy. W jej szeregach znajdują się dorośli nieprofesjonalni twórcy zajmujący się głównie malarstwem, ale nie brakuje osób rzeźbiących czy wybiegających swoją twórczością poza tradycyjne techniki plastyczne.

 

AGT ma na swoim koncie wiele plenerów, wystaw zbiorowych i indywidualnych w różnych częściach Podkarpacia, a także na Słowacji. Swoją twórczość grupa prezentowała dotąd między innymi na wystawach na terenie naszej gminy, jak również w: Rzeszowie, Strzyżowie, Tyczynie, Kolbuszowej, Przemyślu, Czudcu i w Centrum Kultury Spisza w Nowej Wsi na Słowacji.

 

Artyści należący do AGT oprócz pracy w zaciszu Domu Kultury czy w swoich pracowniach tworzą także podczas wyjazdów plenerowych, między innymi do: Krakowa, Krasiczyna, Sanoka, Przemyśla, Przeworska, Łańcuta, Kolbuszowej, Narola, a także Spiskiej Nowej Wsi i Spiskiego Podhradia na Słowacji.

 

Swoje prace artyści często przekazują na cele charytatywne, podczas takich imprez, jak: aukcje prac plastycznych, z których dochód przeznaczany był dla dzieci z chorobami nowotworowymi, aukcje prac z przeznaczeniem funduszy dla osób niepełnosprawnych czy aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i inne.

 

Trudno zliczyć wszystkie nagrody i wyróżnienia, jakie zdobyli członkowie Aktywnej Grupy Twórców, biorąc udział w licznych konkursach na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

 

Grupa stale współpracuje z różnymi instytucjami kultury, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

 

Twórcy dzięki pasji i zaangażowaniu doskonalą swój warsztat, a ich prace, które często można oglądać na wystawach, zwiększają wrażliwość estetyczną i poszerzają spojrzenie na sztukę wśród zaangażowanych odbiorców.

 

Przychylność ze strony władz gminy z Panem Burmistrzem Pawłem Bajem na czele i wsparcie logistyczno-organizacyjne i finansowe Pana Dariusza Lewandowskiego-Sochy – Dyrektora Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim pozwalają dalej rozwijać tę cenną inicjatywę.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !