Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Zespół został utworzony w 1991 r. przez Alinę Marszał. Liczył wtedy 8 osób. W jego skład wchodziła kapela utworzona przez rodzinę Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Z biegiem lat stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje szeregi młodzież. W 1998 r. włączył do repertuaru tańce z różnych regionów Polski. Od lipca 2013 r. zakończyła się współpraca tancerzy z Zespołem.

Kółko fotograficzne/Głogowska Gildia „Łapacze chwil” Głogowska Gildia Fotograficzna zaprasza do wspólnego odkrywania magii fotografii cyfrowej.

Mażoretki – aktualnie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim funkcjonują 3 zespoły mażoretek.

Plastyka – zapraszamy na zajęcia plastyczne, które odbywają się cyklicznie dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Zajęcia przygotowują do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczą odbioru dzieła sztuki, upowszechniają kulturę plastyczną,