Gry i zabawy – zajęcia przeznaczone dla dzieci, jest to miła forma spędzenia czasu w grupie, nauka nowych gier i zabaw integracyjnych, możliwość lepszego nawiązywania kontaktów oraz integracji z innymi dziećmi.

Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Zespół został utworzony w 1991 r. przez Alinę Marszał. Liczył wtedy 8 osób. W jego skład wchodziła kapela utworzona przez rodzinę Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Z biegiem lat stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje szeregi młodzież. W 1998 r. włączył do repertuaru tańce z różnych regionów Polski. Od lipca 2013 r. zakończyła się współpraca tancerzy z Zespołem.

Mażoretki – aktualnie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim funkcjonują 3 zespoły mażoretek.

Modelarstwo – zajęcia polegające na pracy manualnej z wykorzystaniem różnych materiałów – głównie papier, karton oraz gotowe szablony i plastikowe, czy drewniane modele. Dzieci tworzą makiety tematyczne przedstawiające m. in. lotnisko, morskie głębiny, architekturę i inne obrane kierunki tematyczne.