Gminna Orkiestra Dęta – powstała w marcu 2001 r. Orkiestra to kontynuacja i powrót do dawnych czasów, bowiem na początku XX wieku istniała w Głogowie Orkiestra Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", założona przez Rudolfa Menerkę.

Jako jedyna w Galicji umundurowana po polsku, doskonale wyćwiczona, była zapraszana na większe uroczystości w dalekie strony. Skład orkiestry na przestrzeni lat zmieniał się i ciągle się zmienia. Członkowie orkiestry to nie tylko emeryci posiadający talent i doświadczenie, ale przede wszystkim młodzież, ucząca się pod okiem seniorów. Gminna Orkiestra Dęta w swoim repertuarze posiada szereg utworów o tematyce państwowej, kościelnej jak również patriotycznej. 

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !