Plastyka – zapraszamy na zajęcia plastyczne, które odbywają się cyklicznie dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Zajęcia przygotowują do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczą odbioru dzieła sztuki, upowszechniają kulturę plastyczną,

Pracownia plastyczna kontynuuje następujące formy pracy:

-        wprowadzenie ciekawych technik plastycznych,

-        inspirowanie w poszukiwaniu ciekawych tematów wykonywanych prac

-        organizowanie wystaw

-        udział w konkursach i wystawach wg kalendarza imprez: gminnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Małgorzatę Monikę Twardowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !