Grupa teatralna dziecięca „Ufo nad Szopką” - działa w Stykowie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim od jesieni 2011 roku. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej i w Domu Ludowym.

Grupa teatralna młodzieżowa „Hrabia von Trupki” – głogowski teatr ma za sobą już długą historię i wiele odsłon. Działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim pod opieką Pana Piotra Grygla – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury.

Grupa teatralna seniorów „Antynuda” - Do grupy należą seniorki ZERiI w Głogowie Młp., które wolny czas pragną poświęcać również na działalność artystyczną i rozrywkową. Panie śpiewają piosenki ludowe, obrzędowe, biesiadne i okolicznościowe, często własnego pomysłu. Oprócz śpiewu panie przygotowują krótkie scenki teatralne i kabaretowe na różne okazje oraz widowiska obrzędowe. Współpracują ściśle z Teatrem Amatorskim „Hrabia von Trupki” i zespołem „Łubu Dubu”.

Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Zespół został utworzony w 1991 r. przez Alinę Marszał. Liczył wtedy 8 osób. W jego skład wchodziła kapela utworzona przez rodzinę Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Z biegiem lat stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje szeregi młodzież. W 1998 r. włączył do repertuaru tańce z różnych regionów Polski. Od lipca 2013 r. zakończyła się współpraca tancerzy z Zespołem.