Grupa teatralna seniorów „Antynuda” - Do grupy należą seniorki ZERiI w Głogowie Młp., które wolny czas pragną poświęcać również na działalność artystyczną i rozrywkową. Panie śpiewają piosenki ludowe, obrzędowe, biesiadne i okolicznościowe, często własnego pomysłu. Oprócz śpiewu panie przygotowują krótkie scenki teatralne i kabaretowe na różne okazje oraz widowiska obrzędowe. Współpracują ściśle z Teatrem Amatorskim „Hrabia von Trupki” i zespołem „Łubu Dubu”.

Grupa działa od jesieni 2014 roku. Kierownikiem zespołu jest Pan Piotr Grygiel – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !