MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY IM. F. KOTULI W GŁOGOWIE MŁP. ZAPRASZA NA ZAJĘCIA STAŁE W BUDYNKU MGDK W SEZONIE 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:00 – 12:00

 

Sala 101

Zebrania Zarządu ZERiI

12:00 – 19:00

 

Sala 11

Logopeda

8:30 – 15:30

 

Sala 11

Logopeda

8:30 – 15:00

 

Sala 11

Logopeda

12:00 – 15:00

 

Sala 11

Logopeda

12:00 – 17:30

 

Sala 11

Logopeda

13:00 – 14:30

M.Twardowska

Sala 110

Zajęcia plastyczne gr. 1 (kl. I-II)

13:15 – 14:00

J. Jurczyńska

Sala 102

Balet gr. młodsza

14:00 – 15:00

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Taniec nowoczesny gr. młodsza

15:00 – 19:00

 

Sala 113

Bezpłatne porady prawne

12:30 – 13:30

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. I

14:30 – 15:30

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Taniec nowoczesny gr. starsza

14:00 – 14:45

J. Jurczyńska

Sala 102

Balet gr. starsza

15:00 – 16:00

 

Sala 101

Terapia dziecka

 

13:30 – 14:30

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. II

15:00 – 19:00

 

Sala 113

Bezpłatne porady prawne

15:00 – 16:00

P. Grygiel

Sala 101

Kółko fotograficzne

15:00 – 16:30

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Mażoretki Mini Altro

 

14:00 – 15:30

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Mażoretki Altro Miniusie

15:30 – 17:00

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. IV

15:00 – 19:00

 

Sala 113

Bezpłatne porady prawne

15:00 – 19:00

 

Sala 113

Bezpłatne porady prawne

 

15:00 – 19:00

 

Sala 113

Bezpłatne porady prawne

15:30 – 17:30

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Mażoretki Mini Altro

17:15 – 19:15

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Mażoretki Altro

15:30 – 17:00

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. IV

 

18:00 – 20:00

B. Niezgoda

Sala 8-9

Gminna Orkiestra Dęta

17:00 – 18:30

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. III

 

16:00 – 17:30

P. Grygiel

Sala 101

Grupa Teatralna Antynuda

 

 

17:30 – 19:00

J. Jurczyńska

Sala 8-9

Mażoretki Altro

 

17:00 – 18:30

D. Wytrykus

Sala 102

ZPiT Hanka gr. III

 

 

18:00 – 20:00

 

Sala 101

Spotkania grupy Al.-Anon Oaza

 

18:00 – 20:00

 

Sala 101

Spotkania grupy AA Eden

 

 

18:30 – 20:15

J. Rogala

Sala 8-9

ZPiT Hanka dorośli

 

18:00 – 20:15

P. Grygiel

Sala 3

Grupa Teatralna Hrabia von Trupki

 

 

 

 

18:30 – 20:15

J. Rogala

Sala 8-9

ZPiT Hanka dorośli

 

 MIEJSKO GMINNY DOM KULTURY IM. F. KOTULI W GŁOGOWIE MŁP. ZAPRASZA NA ZAJĘCIA STAŁE POZA BUDYNKIEM MGDK W SEZONIE 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9:00 – 9:30

D. Wytrykus

Przedszkole Publiczne Głogów Młp.

ZPiT Hanka gr. 0 A

13:00 – 13:45

J. Jurczyńska

ZS Przewrotne

Balet

12:30 – 13:15
 D. Wytrykus

ZS Pogwizdów Nowy

ZTL Koralik gr. I

10:45 – 11:30

J. Jurczyńska

ZS Pogwizdów Nowy

Taniec nowoczesny

14:15 – 15:25

P. Wasik

DL Styków

Rękodzieło dzieci gr.II

9:30 – 10:00

D. Wytrykus

Przedszkole Publiczne Głogów Młp.

ZPiT Hanka gr. 0 B

16:40 – 19:15

P. Wasik

DL Wysoka Głogowska

Rękodzieło dorośli

12.30 – 13.15
 M.Twardowska

ZS Pogwizdów Nowy

Zajęcia plastyczne gr. młodsza

12:30 – 13:45
D. Wytrykus

ZS Przewrotne

ZPiT Mali Przewrotniacy

14:30 – 15:15

J. Jurczyńska

ZS Pogwizdów Nowy

Balet gr. starsza

10:00 – 10:30

D. Wytrykus

Przedszkole Publiczne Głogów Młp.

ZPiT Hanka gr. 0 C

17:00 – 19:00

M.Twardowska

Galeria pod Ratuszem

13:15 – 14:00
 
  D. Wytrykus

ZS Pogwizdów Nowy

ZTL Koralik gr. II

15.00 – 16.30
M.Twardowska
Sala 110

Zajęcia plastyczne gr. II (kl. III – V)

15:15 – 16:00

J. Jurczyńska

ZS Pogwizdów Nowy

Taniec nowoczesny gr. starsza

12:30 – 13:15

J. Jurczyńska

ZS Pogwizdów Nowy

Balet

18:00 – 21:00

P. Grygiel

DL Rudna Mała

Łubu Dubu

13.15 – 14.00
 M.Twardowska

ZS Pogwizdów Nowy

Zajęcia plastyczne gr. starsza

16:30 – 19:00

P. Wasik

DL Styków

Rękodzieło dorośli

17:00 – 19:00

M.Twardowska

Galeria pod Ratuszem

14:15 – 15:15

P. Wasik

SP Styków

Rękodzieło dzieci gr. I

19:00 – 20:30

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. IV + III

15:00 – 15:45

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. I

19:00 – 20:30

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. IV + III

19:00 – 22:00

M. Strzemecki

DL Przewrotne

ZPiT Przewrotniacy

14:30 – 16:00

P. Grygiel

SP/DL Styków

Grupa Teatralna Ufo pod Szopką

 

15:00 – 17:00

J. Jurczyńska

ZS Przewrotne

Mażoretki Mini Fantazja

 

 

15:00 – 15:45

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. I

 

16:00 – 17:00

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. II

 

 

15:45 – 16:45

D. Wytrykus

ZS Budy Głog.

ZPiT Lajkonik gr. II

 

16:30 – 17:45

P. Wasik

DL Budy Głogowskie

Rękodzieło dorośli (2 x w miesiącu)

 

 

16:00 – 17:30

M. Twardowska

DL Budy Głogowskie

Rękodzieło dorośli (2 x w miesiącu)

 

 

 

 

18:30 – 21:00

A. Pliś

Dom Parafialny Wysoka Głog.

Chór Gloria