Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

PONIEDZIAŁEK

10:00 – 12:00

Sala 101

Spotkania Zarządu Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów