Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" w roku szkolnym 2016/2017 pracuje w 6 grupach tanecznych, kapeli i grupie wokalnej. Na zajęciach tanecznych realizuje się program oparty na technice tańca klasycznego, charakterystycznego i technice wolnej przygotowujący do nauki tańców narodowych (Kujawiak, Oberek, Polonez, Krakowiak, Mazur) oraz tańców poszczególnych regionów Polski - dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych. Zajęcia Zespołu odbywają się w budynku MGDK w Głogowie Małopolskim (z wyjątkiem gr. 1, która ćwiczy w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim). Choreografem tancerzy jest Edyta Śliwa zaś za kapelę i grupę wokalną odpowiada Mirosław Szpyrka - etatowi pracownicy MGDK.

 

 

Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" powstał w 2002 roku i działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. W Zespole zrzeszeni są entuzjaści folkloru, muzyki i tańca - ponad 170 osób z terenu całej Gminy Głogów Małopolski i nie tylko. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, a także studenci i dorośli, którzy rozwijają swoje pasje w 6 grupach tanecznych, w grupie wokalnej i w kapeli. Zespół  kultywuje rodzimy folklor i narodowe tradycje. Skoczne polki, krakowiaki i dostojne polonezy i mazury to wizytówka "Hanki". Barwna, rozśpiewana i roztańczona grupa występowała w wielu miastach w kraju i poza jego granicami, Zespół koncertował na Słowacji, Litwie, Węgrzech, Ukrainie, Macedonii, Grecji, Maderze , i w Kanadzie, zdobywając uznanie publiczności i jurorów. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia.  W 2012 roku "Hanka" otrzymała Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, zaś w 2013 roku Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za krzewienie polskiej kultury ludowej w kraju i poza jego granicami. Repertuar Zespołu obejmuje tańce narodowe (kujawiaka, oberka, krakowiaka, poloneza i mazura), tance regionalne (polki warszawskie, tance rzeszowskie i przeworskie, śląskie, cieszyńskie, lubelskie, Beskidu żywieckiego), tańce obcych narodów (Hopak ukraiński) oraz przyśpiewki ludowe i utwory instrumentalne. Zespół bierze udział w licznych projektach edukacyjnych i warsztatach programowych. Choreografem Zespołu jest Edyta Śliwa, zaś kierownikiem kapeli i chórmistrzem Mirosław Szpyrka - etatowi pracownicy Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Ważnym ogniwem Zespołu „Hanka" są reaktywowane jesienią 2011 roku: grupa wokalna oraz kapela, w skład której wchodzą instrumenty: akordeon , kontrabas, skrzypce, flet, klarnet, które koncertują wraz z zespołem, ale świetnie spełniają się też jako indywidualny podmiot artystyczny, dając wiele samodzielnych koncertów o randze lokalnej i wojewódzkiej.

 

Najważniejsze nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w przeglądach i festiwalach:

2012

-        2012-Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

-        2012-IV Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica – 2 miejsce

-        2012-VI Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych „Pierwsze kroki” .Głogów Młp. – 1 miejsce gr. IV, 3 miejsce, gr. II , Wyróżnienie gr. V

-        2012-III Międzynarodowy Przegląd „Folklor Świata” Zduńska Wola – Wyróżnienie

2013

-        2013-Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-        2013-V Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf ” Dębica – GRAND PRIX

-        2013-IV Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut – 1 miejsce

-        2013-VII Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych „Pierwsze Kroki” Głogów Młp. – 1 miejsce

-        2013-XII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” Mielec – 3 miejsce

2014

-        2014-V Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego "Garniec" Łańcut - 1 miejsce

-        2014-VI Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" Dębica - 1 miejsce

-        2014-VIII Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych "Pierwsze Kroki" Głogów Małopolski - 1 miejsce (10-15 lat), 1 miejsce (16 +), 2 miejsce (6-9 lat), HONOROWE GRAND PRIX (16+)

-        2014-X Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych "O Gęsie Pióro" - wyróżnienie gr. III

-        2014-VIII Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych "Gacok" - Gać Przeworska - 1 miejsce gr. V

-        2014 - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Grecja

-        2014 - 42 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  - Słowacja

-        2014 - IV Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Wykopki" w Zabajce - 3 miejsce

-        2014 - XIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik 2014” w Mielcu - Wyróżnienie i 2 miejsce

2015

-        2015 - VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” Dębica – 2 i 3 miejsce

-        2015 - IX Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych "Pierwsze kroki" - gr. II i V Wyróżnienie, III grupa 1 miejsce

-        2015 - XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" Przeworsk - gr. III - 3 miejsce

-        2015 - XI Wojewódzki Konkurs Zespołów "O Gęsie Pióro" Stalowa Wola - gr. II wyróżnienie

-        2015 - Międzynarodowy Festiwal Karpackie Klimaty –Krosno

-        2015 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Węgry

-        2015 – V Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki ” w Zabajce – kapela wyróżnienie

2016

-        2016 - XII Wojewódzki Konkurs Zespołów Tanecznych "O Gęsie Pióro" - gr. II Wyróżnienie

-        2016 - VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" Dębica - gr. III - 3 miejsce, gr. IV - 2 miejsce

-        2016 - XXX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg" Przeworsk - gr. IV 3 miejsce

-        2016 -VII Międzynarodowy Festiwal "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli - Pierwsze Wyróżnienie

-        2016 – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny- Madera

 

Zespół Pieśni i Tańca "Hanka" w roku szkolnym 2016/2017 pracuje w 6 grupach tanecznych, kapeli i grupie wokalnej. Grupy taneczne podzielone są wiekowo:

-        gr. 1 - dzieci z klas 1 Szkoły Podstawowej

-        gr. 2 - dzieci z klas 2 Szkoły Podstawowej

-        gr. 3 - dzieci z klas 3-6 Szkoły Podstawowej

-        gr. 4 - młodzież gimnazjalno-licealna

-        gr. 5 - dorośli

-        gr. 6 - studenci - absolwenci Zespołu

-        grupa wokalna i kapela to młodzież i osoby dorosłe.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !