Mażoretki – aktualnie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim funkcjonują 3 zespoły mażoretek.

Plastyka – zapraszamy na zajęcia plastyczne, które odbywają się cyklicznie dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności i uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej wychowanków. Zajęcia przygotowują do samodzielnego uczestnictwa w kulturze, uczą odbioru dzieła sztuki, upowszechniają kulturę plastyczną,

Taniec nowoczesny – zajęcia odbywają się w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. F., Kotuli oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, gdzie uczestnicy poprzez ruch i taniec mogą wyrazić swoje emocje, ale również sprawić, że będą one wyrażeniem własnej osobowości.

Taniec towarzyski – zajęcia odbywają się w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury oraz w Domach Ludowych na terenie gminy. Na zajęcia z tańca towarzyskiego uczęszczają zarówno dzieci jaki i dorośli.