Zespół Pieśni i Tańca „Mali Przewrotniacy” powstał w 2008 r. i działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.  Na zajęciach tanecznych dzieci oraz młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności taneczne oraz wiedzę z zakresu tańców regionalnych i narodowych tańców polskich.

Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego swoją obecnością uświetnia liczne imprezy i wydarzenia kulturalne na terenie gminy Głogów Małopolski jak i poza nią, prezentując swój bogaty dorobek artystyczny. Zespół bierze także udział w przeglądach i konkursach, osiągając niejednokrotnie cenne wyróżnienia i nagrody. Oprócz koncertów w kraju Zespół może poszczycić się wieloma wyjazdami zagranicznymi, gdzie prezentował polski folklor na różnych zagranicznych festiwalach tanecznych m.in. na Słowacji i na Węgrzech.