Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Bud Głogowskich to rozśpiewani i roztańczeni uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. Działają pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Swoją działalność artystyczną rozpoczęli w 2009 roku.

Założycielem Zespołu był Pan Maciej Sobotowski, a od 2015 roku choreografem jest Pani Anna Sobotowska – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu liczy ponad 60 uczniów. Szkolenie Zespołu prowadzone jest w Zespole Szkół w Budach Głogowskich w czterech grupach wiekowych. Na zajęciach tanecznych dzieci uczą się i doskonalą swój warsztat ruchowy z zakresu tańców regionalnych i narodowych . Szerokie spektrum zajęć ruchowo – rytmicznych daje efekty w technice tanecznej, co służy uzyskaniu cech niezbędnych do prezentowania wysokiego poziomu artystycznego.  Zespół oprócz występów na terenie gminy Głogów Małopolski jak i poza nią, może pochwalić się zagranicznymi wyjazdami, gdzie mógł zaprezentować swój dorobek artystyczny promując folklor polski m.in. w Macedonii i na Węgrzech. Zespół bierze również aktywnie w różnych przeglądach i konkursach tanecznych zdobywając wyróżnienia i nagrody.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !