CZARNO - BIAŁE

KOLOROWE

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

A4

A3

A4

A3

A4

A3

A4

A3

0,30 zł

0,50 zł

0,60 zł

1,00 zł

1,20 zł

2,00 zł

2,00 zł

3,50 zł

WYSŁANIE FAX-U

0,50 zł / 1 strona

WYDRUK POTWIERDZENIA
WYSŁANIA FAX-U

0,30 zł

SKAN DOKUMENTU

0,50 zł / 1 strona