Cennik Usług Kserograficznych

CZARNO - BIAŁE

KOLOROWE

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

A4

A3

A4

A3

A4

A3

A4

A3

0,30 zł

0,50 zł

0,60 zł

1,00 zł

1,20 zł

2,00 zł

2,00 zł

3,50 zł

WYSŁANIE FAX-U

0,50 zł / 1 strona

WYDRUK POTWIERDZENIA
WYSŁANIA FAX-U

0,30 zł

SKAN DOKUMENTU

0,50 zł / 1 strona

 

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z wypożyczonego sprzętu, stroju lub kostiumu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.