Uprzejmie informujmy, że
w dniach 11-12 czerwca 2018 r.
(tj. poniedziałek – wtorek)
Miejsko Gminny Dom Kultury
im. Franciszka Kotuli
nie pracuje.