Zespół Pieśni i Tańca „Mali Przewrotniacy” powstał w 2008 r. i działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.  Na zajęciach tanecznych dzieci oraz młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności taneczne oraz wiedzę z zakresu tańców regionalnych i narodowych tańców polskich.

Założycielem Zespołu był Pan Maciej Sobotowski, a od 2015 roku Zespół prowadzony jest przez Panią Annę Sobotowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu podzielony jest na cztery grupy wiekowe i liczy 70 uczniów pełnych świeżości, uśmiechu i zaangażowania. Zajęcia grup odbywają się w Zespole Szkół w Przewrotnem oraz w Domu Ludowym w Przewrotnem.

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !