Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Huciska powstał w 2014 r. Działa pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Na zajęciach tanecznych, które odbywają się w Domu Ludowym w Hucisku, dzieci oraz młodzież doskonalą swój warsztat ruchowy, poszerzają swoje umiejętności taneczne oraz wokalne jak również wiedzę z zakresu tańców narodowych i regionalnych.

Zespół został założony i jest prowadzony przez Panią Annę Sobotowską – etatowego pracownika głogowskiego Domu Kultury. Obecny skład Zespołu jest podzielony na dwie grupy wiekowe i liczy ponad 20 uczniów. Zespół posiada ogromny zapał i pasję, a  zamiłowanie do folkloru potrafi pokazać na scenie, tworząc z muzyki, tańca, śpiewu i barwnych strojów niepowtarzalne widowisko.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !