Zespół Muzyczny „ Złota Nutka” - to grupa działająca w Wysokiej Głogowskiej pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Grupa została założona w 2011 roku i na swoim koncie ma liczne występy i koncerty.

Zespół składa się z trzech grup wiekowych. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczą się różnych piosenek, poznają podstawowe zasady muzyki, a także grają na instrumentach perkusyjnych. Opiekunem oraz instruktorem zespołu jest Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !