Zespół Muzyczny „Perełki” - to grupa wokalna działająca w Stykowie pod patronatem Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim. Grupa została założona w 2011 roku i ma na swoim koncie liczne występy i koncerty, a soliści zespołu mogą się wykazać swoimi umiejętnościami na przeglądach i konkursach wokalnych.

Zespół uczy się piosenek oraz poznaje podstawowe zasady muzyki. Opiekunem oraz instruktorem zespołu jest Pan Mirosław Szpyrka – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury.

zczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !