Zajęcia z Tańca Ludowego w Pogwizdowie  Nowym to najnowsze przedsięwzięcie MGDK im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim.

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym i skierowane są do dzieci w wieku 5-8 lat. Instruktorem grupy  jest Pani Edyta Śliwa – etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Zajęcia obejmują proste techniki taneczne z elementami tańca ludowego. 

 

Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.mgdk.pl w zakładce Zajęcia Stałe, w sekretariacie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz u instruktorów prowadzących dane zajęcia.

Zapraszamy na zajęcia !